หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

SKU : EM04001309170000056

สารเคมีในชีวิตประจำวัน ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้สารเคมีแบบต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการรู้คุณและโทษของสารเคมี การเก็บสารเคมีที่มีพิษบางอย่าง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันได้จากหนังสือเล่มนี้ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารเคมีในชีวิตประจำวัน 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สารเคมีในชีวิตประจำวัน      8 ก.ย. 2563 16.40 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้