หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ แสง

SKU : EM04001309170000057

สารานุกรมวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง “แสง” จะพาเด็กๆ ไปรู้จักและเข้าใจธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องแสง และปรากฎการรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแสง เช่น การสะท้อนของแสง การเกิดภาพเงาสะท้อนบนถนนในวันที่อากาสร้อนจัด การเกิดรุ้งกินน้ำ รวมทั้งการนำความรู้เรื่องแสงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้นอกจากจะช่วยพัฒนาการอ่านและเสริมสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนเรื่องแสงแล้วยังเป็นการกระตุ้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การอยากรู้ การสังเกตุสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ แสง 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ แสง     8 ก.ย. 2563 16.37 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้