หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สารและการเปลี่ยนแปลง

SKU : EM04001309170000059

สารและการเปลี่ยนแปลง ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารและสมบัติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร พลังงานกับปฏิกิริยาเคมี ฯลฯ ซึ่งเรื่องต่างๆ เหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การเรียนรู้และจดจำ นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังนำเสนอผ่านเรื่องเล่าที่ใช้ภาษากระชับ ได้ใจความ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจ จดจำและทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ สารและเปลี่ยนแปลง 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สารและการเปลี่ยนแปลง     8 ก.ย. 2563 16.30 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้