หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ร่างกายของเรา

SKU : EM04001309170000061

ร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ มากมาย ซึ่งอวัยวะเหล่านั้นล้วนประกอบกันขึ้นกลายเป็นระบบต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่าย หากว่าอวัยวะต่างๆ เหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ในหนังสือเล่มนี้นอกจากจะอธิบายลักษณะของระบบต่างๆ แล้วยังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เราสามารถดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมออีกด้วย สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ ร่างกายของเรา 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ร่างกายของเรา     8 ก.ย. 2563 16.23 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้