หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน

SKU : EM04001309170000062

ไฟฟ้าและพลังงาน ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวกับไฟฟ้าและพลังงานตั้งแต่ตื่นนอน ยันเข้านอน สารานุกรมวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง “ไฟฟ้าและพลังงาน” จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งกำหนิดไฟฟ้า หน่วยวัดไฟฟ้า ตัวนำ และฉนวน ไฟฟ้ากระแสนตรง กระแสสลับ รวมถึงแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญๆ ซึ่งเด็กๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบได้ในหนังสือเล่มนี้ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ไฟฟ้าและพลังงาน      8 ก.ย. 2563 16.22 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้