หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ โลกของเรา

SKU : EM04001309170000063

สารานุกรมวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง “โลกของเรา” ได้ย่อโลกใบใหญ่ของมนุษย์ตั้งแต่การกำเนิดโลกครั้งแรก รวมทั้งการเกิดปรากฎการธรรมชาติต่างๆ เอาไว้อย่างครบถ้วน พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินจากการท่องไปในโลกของเราแบบย่อส่วนในหนังสือเล่มนี้ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ โลกของเรา 1 เล่ม

Share

Share

   หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ โลกของเรา       8 ก.ย. 2563 16.12 น.หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้