หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สมุนไพรน่ารู้

SKU : EM04001309170000065

สมุนไพรในประเทศของเรามีอยู่มากมายรอบตัว แต่เรากลับให้ความสำคัญน้อยมากเนื่องจากอาจจะไม่รู้ถึงประโยชน์และคุณค่าของสมุนไพรนั้นๆ สารานุกรมวิทยาศาสตร์เพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง “สมุนไพร ชุดนี้ได้นำเอาสมุนไพรบางส่วนที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี มาเผยแพร่เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้และเข้าใจถึงคุณประโยชน์ ลักษณะของสมุนไพรแต่ละชนิดทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักไว้อย่างครบถ้วน พร้อมภาพประกอบสีสันสวยงาม สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ สมุนไพรน่ารู้ 1 เล่ม

Share

Share

   หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ สมุนไพรน่ารู้      8 ก.ย. 2563 14.04 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้