หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ระบบนิเวศ

SKU : EM04001309170000066

ระบบนิเวศ เป็นหน่วยที่แสดงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะประกอบไปด้วยสายใยอาหาร และห่วงโซ่อาหารหลายสายมารวมตัวกัน สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจะมีการถ่ายทอดพลังงานสู่กันและกัน หมุนเวียนไปเป็นทอดๆ และโลกก็คือระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ หนังสือเล่มนี้จึงย่อโลกใบใหญ่ของสิ่งมีชีวิตมาให้เราได้ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติม ด้วยภาพและคำบรรยายที่เด็กๆ สามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี ธาตุและสารประกอบ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมวิทยาสาสตร์ ระบบนิเวศ      8 ก.ย. 2563 13.52 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้