หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคกลาง

SKU : EM04001309170000068

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคกลาง การละเล่นเด็กไทยภาคกลาง เป็นการละเล่นที่เกิดจากการช่างคิดช่างจินตนาการและความสร้างสรรค์ การสังเกตสิ่งรอบตัว และการใฝ่เรียนรู้ใฝ่เรียน นำมาผสมผสานเข้ากับความสนุกในแบบฉบับของคนไทยจนทำให้เกิดเป็นการละเล่นที่สนุกสนานชนิดต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น กาฟักไข่ ,ขายแตงโม,ขี่ม้าส่งเมือง,งูกินหาง ฯลฯ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมการละเล่นของเด็กไทยภาคกลางมารวบรวมเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิงของเด็กและเยาวชนต่อ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคกลาง 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคใต้       8 ก.ย. 2563 11.24 น.


หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้