หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคใต้

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM04001309170000070

การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคใต้ การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคใต้มีการละเล่นที่สนุกสนาน เสริมสร้างเชาวน์ปัญญา ที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่มีดีงามและมีการสืบทอดจากรุ่นพ่อแม่สู่ลูกหลาน หนังสือสารานุกรมชุดการละเล่นของเด็กไทยภาคใต้ ได้รวบรวมเอาการละเล่นที่สำคัญและมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจไว้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ศึกษา หรือนำประโยชน์จากเนื้อหาสาระ จากแนวคิด จากกระบวนการ และจากผลของการเล่นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ สินค้าภายในกล่อง หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยภาคใต้ 1 เล่ม

Share

Share

  หนังสือสารานุกรมการละเล่นพื้นบ้านของไทยภาคใต้      8 ก.ย. 2563 09.27 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้