สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

SKU : EM07

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ • นำเสนอให้รูปแบบวิดีโอ • เป็นวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชัน สีสันสดใส • เลือกเปิดใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Share

Share

  สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
คุณลักษณะ

  • นำเสนอให้รูปแบบวิดีโอ
  • เป็นวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชัน สีสันสดใส
  • เลือกเปิดใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รายการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที 1
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 2
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 3
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 4
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 5
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 6
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 7
สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก ชุดที่ 8