สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation)

SKU : EM08

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation) คุณลักษณะ • เป็นนิทานมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว สีสันสดใส • มี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนประเทศนั้นๆ • มีตัวอักษรโรมันกำกับเสียงอ่านเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น • เสียงพากย์โดยเจ้าชองภาษา • สามารถกำหนดเสียงและซับไตเติ้ลให้แสดงผลสลับไขว้ภาษาและเสียงพากย์ตามความต้องการของผู้ใช้

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation)     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

สื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์ ทีวีทัชสกรีน All In One ระดับอนุบาล ประกอบด้วย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation)

คุณลักษณะ

  • เป็นนิทานมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว สีสันสดใส

  • มี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนประเทศนั้นๆ

  • มีตัวอักษรโรมันกำกับเสียงอ่านเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

  • เสียงพากย์โดยเจ้าชองภาษา

  • สามารถกำหนดเสียงและซับไตเติ้ลให้แสดงผลสลับไขว้ภาษาและเสียงพากย์ตามความต้องการของผู้ใช้
รายการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation)

ประกอบด้วย

- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ ราชอาณาจักรไทย ชาวนากับงูเห่า
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็ดหูลิง
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ ราชอาณาจักรกัมพูชา หมาป่ากับกุ้ง
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ก่วย เด็กชายบนดวงจันทร์
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ชาวนาผู้เสียสละ
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ มาเลเซีย กระจงกับจระเข้
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ เนการาบรูไนดารุสซาลาม บาบาวจอมพลัง
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซังกูริยัง
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ตำนานสิงกะปุระ
- นิทานพื้นบ้านอาเซียนฯ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ การต่อสู้ของเจ้าปู