สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติวเนื้อหาตามตัวชีวัด พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระวิชา

SKU : EM006

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติวเนื้อหาตามตัวชีวัด พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระวิชา คุณลักษณะ • มีไฟล์วิดีทัศน์ติวเข้มข้อสอบพร้อมเฉลยแยกวิชา แยกระดับชั้น • ครอบคลุม 8 สาระวิชา • มีคู่มือการใช้งานพร้อมรายการสื่อสำหรับครุผู้สอน • มีคู่มือรวม8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติวเนื้อหาตามตัวชีวัด พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระวิชา     3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

 

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติวเนื้อหาตามตัวชีวัด พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระวิชา

คุณลักษณะ

  • มีไฟล์วิดีทัศน์ติวเข้มข้อสอบพร้อมเฉลยแยกวิชา แยกระดับชั้น
  • ครอบคลุม 8 สาระวิชา
  • มีคู่มือการใช้งานพร้อมรายการสื่อสำหรับครุผู้สอน
  • มีคู่มือรวม8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น