สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ชุด โลกวิทยาศาสตร์

SKU : EM02

สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ชุด โลกวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ • นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ตัวการ์ตูนแอนิเมชันสวยงาม • ทำงาน 2 ภาษา

Share

Share

  สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ชุด โลกวิทยาศาสตร์      3 ก.ย. 2563 15:30 น.

 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ชุด โลกวิทยาศาสตร์

คุณลักษณะ

  •  นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ตัวการ์ตูนแอนิเมชันสวยงาม
  •  ทำงาน 2 ภาษา