สื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน

SKU : EM01

สื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะ • เป็นแบบจำลอง 3 มิติ ระดับ World-Class สามารถขยายและหมุนได้ • Interactive ใช้งานสะดวกและง่าย • ภาพเคลื่อนไหว 3D สำรวจได้ทุกมุมมอง เพื่อช่วยให้การสอนเข้าใจง่าย ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจน • มีคำและข้อความอธิบายพร้อมภาพประกอบ • มีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่อง

Share

Share

  สื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน       3 ก.ย. 2563 09:52 น.


 

สื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน

คุณลักษณะ

· เป็นแบบจำลอง 3 มิติ ระดับ World-Class สามารถขยายและหมุนได้

· Interactive ใช้งานสะดวกและง่าย

· ภาพเคลื่อนไหว 3D สำรวจได้ทุกมุมมอง เพื่อช่วยให้การสอนเข้าใจง่าย ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจน

· มีคำและข้อความอธิบายพร้อมภาพประกอบ

· มีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่องรายการสื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน

ประกอบด้วย

- 3D คณิตศาสตร์ มากกว่า 60 รายการ

- 3D เทคโนโลยี มากกว่า 180 รายการ

- 3D วิทยาศาสตร์ มากกว่า 130 รายการ

- 3D ฟิสิกส์ มากกว่า 50 รายการ

- 3D เคมี มากกว่า 210 รายการ

- 3D ชีววิทยา มากกว่า 200 รายการ

- 3D วิทยาศาสตร์ทั่วไป มากกว่า 60 รายการ