หนังสือ 1000 สำหรับคุณหนู

SKU : EM03000702180000033

หนังสือ 1000 คำศัพท์สำหรับคุณหนู ฉบับ ศ.ดร. วิทย์ ได้ออกเเบบมาเพื่อให้เด็กใช้ในการเรียนรู้ ด้วยตนเองทั้งที่ โรงเรียนเเละที่บ้าน โดยข้อมูล คำศัพท์ คำอ่าน คำเเปล เเละภาพประกอบ สนุด เเละเข้าใจง่าย พิมพ์ 4 สี ปกเเข็ง สวยงาม ทนทาน

Share

Share

 หนังสือ 1000 สำหรับคุณหนู    3 ก.ย. 2563 11.47 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้