นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 2 10 รายการ

SKU : EM02000509170000001

หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 2 1 ชุดมี 10 เรื่อง 1.สันติภาพในป่าใหญ่ 2.รองเท้าแดง 3.รถไม้ของขวัญ 4.เจ้ากบปากกว้าง 5.ผีเสื้อกับผึ้งน้อย 6.กระรอกเก่งกระต่ายดี 7.หมีน้อยเข้าเมือง 8.กีฬาโอลิมปิกสัตว์ 9.สัตว์ประหลาดกับแม่ 10.ฟ้าจ๋าอย่าร้อง สินค้าภายในกล่อง หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 2 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

Share

Share

 นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 2 10 รายการ    3 ก.ย. 2563 11.42 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้