นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 3 10 รายการ

SKU : EM02000509170000002

หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 3 1 ชุดมี 10 เรื่อง 1.ลูกโป่งสวรรค์ 2.ฉันคือต้นไม้ 3.ก๊าบ ก๊าบ เห็นลูกฉันไหม 4.ช่วยหนูด้วย 5.แม่ช้างใจอารี 6.เราสร้างโลก 7.ดอกไม้เอย 8.หนูนากับยักษ์ใหญ่ 9.ดอกบัวไม่ยอมบาน 10.เพื่อนแท้ สินค้าภายในกล่อง หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 3 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

Share

Share

 นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 3 10 รายการ   3 ก.ย. 2563 11.37 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้