นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 4 10 รายการ

SKU : EM02000509170000003

หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 4 1 ชุดมี 10 เล่ม 1.เกิดมาพึ่งกัน 2.นกนางแอ่น 3.บทเรียนของฝูงสัตว์ 4.เมล็ดข้าวสีทอง 5.เป็ดน้อย 6.ลูกแมวป่า 7.ทานตะวันเพื่อนรัก 8.กระต่ายน้อยอยากบิน 9.ลูกกาสีขาว 10.กากับฝูงกระรอก สินค้าภายในกล่อง หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 4 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

Share

Share

 นิทานส่งเสริมคุณธรรมชนะการประกวด ชุดที่ 4 10 รายการ     3 ก.ย. 2563 11.33 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้