นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 รายการ

SKU : EM02000509170000004

หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 ชุดมี 10 เล่ม 1.ลิงเสียรู้ 2.นกกระจิบเจ้าเล่ห์ 3.เสียดายจังเลย 4.แพะดื้อ 5.เพื่อนรัก 6.นกยูงผู้เสียสละ 7.ลูกนางฟ้ากับเด็กหญิงน้ำอ้อย 8.ช้างน้อยผจญภัย 9.ผึ้งหลงทาง 10.ลูกกาสีขาว สินค้าภายในกล่อง หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 ชุด จำนวน 10 เล่ม

Share

Share

 นิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 10 รายการ     3 ก.ย. 2563 09:11 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้