หนังสือพูดได้ชุด ก้าวเเรกเริ่มเรียนรู้

SKU : EM01000602180000005

เป็นชุดหนังสือที่ออกเเบบพิเศษใช้งานคู่กับอุปกรณ์อ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ อัดเเน่นด้วยสาระความรู้ คู่ความสนุกหลากรูปแบบ

Share

Share

 หนังสือพูดได้ชุด ก้าวเเรกเริ่มเรียนรู้  3 ก.ย. 2563 11.07 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้