หนังสือพูดได้ ชุด Asean For Kids

SKU : EM01000602180000008

หนังสือพูดได้ พิมพ์ 4 สี ภาพประกอบสวยงาม พร้อมปากกาอ่านออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน อาทิ สภาพทางภูมิประเทศ สภาพทางภูมิอากาศ รูปแบบการเมืองการปกครอง เเละเศรษฐกิจ เป็นต้น ในรูปเเบบภาพน่ารัก สีสวยงาม เหมาะสำหรับเด็ก

Share

Share

 หนังสือพูดได้ ชุด Asean For Kids  3 ก.ย. 2563 11.01 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้