หนังสือพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 1

SKU : EM01000802180000050

พจนานุกรมภาษาอาเซียน รวบรวมคำศัพท์สำคัญครบทุกภาษาหลักที่ใช้กันในหมู่ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย ลาว เขมร เมียนมาร์ เวียดนาม บาฮาซามลายู บาฮาซาอินโดนีเซียและตากาล็อก รวมทั้งภาษาสากลที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ อังกฤษ จีนและอาหรับ พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาในกลุ่ม ASEAN คำศัพท์ที่รวบรวมอยู่ในพจนานุกรมเล่มนี้ เป็นคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 1,500 คำ เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับประถมต้นและผู้สนใจทั่วไป และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Share

Share

 หนังสือพจนานุกรมภาษาอาเซียน 11 ภาษา เล่ม 1  3 ก.ย. 2563 10.52 น.

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - อาหรับ ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้