ประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-บาฮาซา อินโอนีเซีย ระดับพัฒนา

SKU : EM01001302180000108

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ – บาฮาซา อินโดนีเซีย ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Share

Share

  หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-บาฮาซา อินโอนีเซีย ระดับพัฒนา     2 ก.ย. 2563 15:27 น.

 

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ – บาฮาซา อินโดนีเซีย ระดับพัฒนา 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้