หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า

คุณสมบัติสินค้า:

SKU : EM01001302180000111

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - เมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Share

Share

   หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า     2 ก.ย. 2563 15:27 น.

 

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - เมียนมาร์ ระดับก้าวหน้า 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้