หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เขมร ระดับก้าวหน้า

SKU : EM01001302180000118

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - เขมร ระดับก้าวหน้า1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Share

Share

  หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน ไทย-อังกฤษ-เขมร ระดับก้าวหน้า      2 ก.ย. 2563 15:27 น.

 

 

หนังสือประโยคสนทนา 3 ภาษา ไทย - อังกฤษ - เขมร ระดับก้าวหน้า1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้