หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า

SKU : EM01001302180000119

หนังสือประโยคสนทนา 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

Share

Share

    หนังสือประโยคสนทนาภาษาอาเซียน อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า       2 ก.ย. 2563  15:30 น.

 

หนังสือประโยคสนทนา 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย ระดับก้าวหน้า 1,000 ประโยค พร้อมคำอ่านสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษาภาษาที่ใช้กันในกลุ่มอาเซียน เนื้อหาครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันที่ผู้เรียนภาษาจำเป็นต้องใช้ และสามารถใช้ร่วมกับปากกาอิเล็กทรอนิกส์พูดได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้