สื่อบทเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยคคำถาม "What are these?" และ "What are those?"

SKU : EngP01_12

สื่อความรู้วิชาภาษาอังกฤษ นำเสนอด้วยภาพและเสียงที่กระตุ้นความคิด ความจำ เชาว์ปัญญา และง่ายต่อการใช้งานทั้งคุณครูและนักเรียน

Share

Share