สื่อการสอนคณิตศาสตร์ 60 ชุด เรื่อง 12. โดเมนและเรนจ์

Attribute:

SKU : MA60S_12

ปฏิวัติรูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์!!!รูปแบบใหม่ที่มีวิธีการสอน การสอนที่ทันสมัยทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด การเข้าใจและฝึกฝนทักษะในวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ยังเอาไปประยุกต์ใช้ในการทบทวนบทเรียนและเนื้อหาในวิชาหลักคณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเนื้อหาที่อัดแน่นซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และก่อให้เกิดความรู้ที่เป็นรากฐานมั่นคงอย่างแท้จริง คุณสมบัติบัติการใช้งาน จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551 วีดิทัศน์สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบเรื่องเส้นตรง เนื้อหาเรื่องเส้นตรงและมุม สามารถพิมพ์ออกมาได้ ใบงาน – กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอียด แบบฝึกหัดวัดผลการเรียน แบบ interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้ 1 แผ่น 2 ระบบ (VCD – CD – ROM) เปิดดูได้ทั้งเครื่องเล่นวีซีดีและคอมพิวเตอร์

Share

Share

จุดประสงค์

นักเรียนมีสามารถเข้าใจความหมายของโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ได้
นักเรียนสามารถหาโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ได้
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้
ผู้สอนเปิดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งอธิบายเรื่องโดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อหาตามใบความรู้ที่แจกให้ และอธิบายตัวอย่างประกอบ
ผู้สอนให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดตาม ใบกิจกรรมที่ 1-6
ผู้สอนให้นักเรียนทบทวนบทเรียนโดยทำแบบฝึกหัดจากข้อสอบย่อย
ผู้สอนวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียน จากคำแนนการทำข้อสอบวัดผลทักษะกระบวนการคณิตศาสตร์
เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

โดเมนและเรนจ์
          

บทนิยาม            ให้ r เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B

                                    โดเมนของ r คือ เซตของสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย Dr

                                    เรนจ์ของ r คือ เซตของสมาชิกตัวหลังของคู่อันดับใน r เขียนแทนด้วย Rr        

เขียน Dr และ Rr ในรูปเซตแบบบอกเงื่อนไข ได้ดังนี้

            Dr = {x ÎA | มี y ÎB ซึ่ง (x,y) Î r}

Rr = {y ÎB | มี x ÎA ซึ่ง (x,y) Î r}