บริหารสื่อใหม่และสื่อดิจิทัล

DPPM002106190000002

หลักการออกแบบ สวยงาม ทันสมัย : ออกแบบสวย สะดุดตา น่าสนใจ ดูทันสมัย คือสิ่งที่สำคัญและเป็นคุณค่าของงานออกแบบทุกชนิด มีเอกภาพ : งานทุกชิ้น ต้องคำนึงถึง ความเหมาะสมของแต่ละงาน โดยนำองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ภาพ ประกอบ ข้อความ พาดหัว เครื่องหมายการค้า มาจัดวางให้มีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่กระจัดกระจาย

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000003

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000004

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000005

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000008

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000007

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000006

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000009

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000010

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000011

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000014

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000013

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000012

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000016

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000015

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000020

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000019

-

฿ 0 ฿ 0

DPPM002106190000018

-

฿ 0 ฿ 0
New

DPPP002106190000024

-

฿ 0 ฿ 0

DPPP002106190000023

-

฿ 0 ฿ 0

DPPP002106190000022

-

฿ 0 ฿ 0

DPPP002106190000025

-

฿ 0 ฿ 0

DPPP002106190000026

-

฿ 0 ฿ 0

DPPP002406190000029

-

฿ 0 ฿ 0