อุปกรณ์ เครื่องมือ เทคโนโลยีการศึกษา

ET00002408170000004

คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom นวัตกรรมที่ผสานความโดดเด่นในคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับความทันสมัยของเทคโนโลยีจอระบบสัมผัส และฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครันของซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนหรือการนำเสนอไว้แบบ All in One

฿ 70,000 ฿ 70,000

ET00000802180000055

฿ 6,900 ฿ 6,900

ET00000802180000056

คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom นวํฒกรรมที่ผสานความโดดเด่นในคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับความทันสมัยของเทคโนโลยีจอภาพ LED ระบบสัมผัส และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันของซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนไว้แบบ All in One

฿ 89,000 ฿ 89,000

ET00000802180000059

คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom นวํฒกรรมที่ผสานความโดดเด่นในคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับความทันสมัยของเทคโนโลยีจอภาพ LED ระบบสัมผัส และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันของซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนไว้แบบ All in One

฿ 128,000 ฿ 128,000

ET00000802180000062

คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส Genesis TouchCom นวํฒกรรมที่ผสานความโดดเด่นในคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้ากับความทันสมัยของเทคโนโลยีจอภาพ LED ระบบสัมผัส และฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันของซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนไว้แบบ All in One

฿ 198,000 ฿ 198,000

ET00001302180000120

฿ 6,900 ฿ 6,900