ระบบโซลูชั่น

SE00002508170000006

ระบบคลังสื่อดิจิตอล (Media Bank System) เป็นแอปพลิเคชันบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ที่ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของโรงเรียน องค์กร รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียงและวิดีโอ

฿ 0 ฿ 0

SE00000406180000004

KLASS คือ นวัตกรรมบนแพลตฟอร์มระบบคลาวด์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับ การศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา • รวบรวมการจัดการการเรียนรู้การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึก • ช่วยให้ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครองได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับโรงเรียน เขตการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาใน มุมมองใหม่ๆ

฿ 0 ฿ 0

SE00000506180000005

UniCOURSE เป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เป็นแหล่งรวมคอร์ส เรียนออนไลน์ จากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค เคล็ดลับต่างๆ จากประสบการณ์ตรง ที่จะช่วยเติมเต็มและต่อยอด ความสำเร็จให้กับผู้เรียน • ด้วยรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ที่สะดวก ใช้งานง่าย • เรียนได้ทุกที่ ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง • สามารถควบคุมวิธีการเรียนการสอนได้ตามความต้องการ • มีเครื่องมือทันสมัย สนับสนุนการวิเคราะห์และการประเมินผล • รองรับการใช้งานแบบ Responsive ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

฿ 0 ฿ 0

SE00000506180000006

• เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้และบริหารทรัพยากรการศึกษาสำหรับใช้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา • สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม • สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบท • ใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย • เป็นแหล่งเก็บรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน • วิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ • มีเครื่องมือต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน • รองรับการใช้งานแบบ Responsive ทั้งคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต • เชื่อมต่อผู้เรียน ผู้สอน แหล่งข้อมูลเนื้อหา และชุมชนทางการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สร้างการเรียนการสอนได้ตามความต้องการ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาผ่านการวิเคราะห์และการประเมินผล ให้ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุด ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ : รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7,Windows 8, Windows 10 หรือสูงกว่า สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต : รองรับระบบปฏิบัติการ iOS 6.0 หรือสูงกว่า, แอนดรอยด์ 4.1 หรือสูงกว่า เบราเซอร์ที่สนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ : รองรับ Chrome, Firefox, InternetExplorer เวอร์ชันใหม่ล่าสุดและเวอร์ชันก่อนหน้า สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต : รองรับ Android Browser หรือ Chrome on Android 4.1 หรือสูงกว่า Safari on iOS 6.0 หรือสูงกว่า

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000009

ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับวัยทำงาน ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยทำงานประกอบด้วย 1. สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 2. สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ 3. สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C 4. พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 5. คำศัพท์เฉพาะทาง

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000008

ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงาน สำหรับวัยเรียน ประกอบด้วย • สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C • สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ • สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C • พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C • คำศัพท์เฉพาะทาง

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000007

ะบบทดสอบเชาว์ปัญญาเพื่อทดสอบความสามารถของบุคคลด้านการเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม • ประกอบด้วยชุดคำถามในหมวดต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์น่ารู้ คณิตศาสตร์ลับสมอง ภาษาอังกฤษ สังคมและประวัติศาสตร์ ภาษาไทยและวรรณกรรม สุขศึกษาและกีฬา อาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะและดนตรี ความรู้รอบตัว การเมืองไทยการเมืองโลก สาระบันเทิง รอบรั้วเมืองไทย อาเซียนศึกษา เป็นต้น • มีการประเมินความสามารถเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น • มอบของรางวัลเมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ และซื้อไอเทมเพิ่มเติมได้

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000010

ระบบพัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ ระบบพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติงานสำหรับอาชีวศึกษาและอาชีพ ประกอบด้วย 1. สื่อสนทนาภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 2. สื่อเนื้อหาของการสอนภาษาอังกฤษ 3. สื่อเนื้อหาของสื่อการสอนภาษาระดับพื้นฐาน CLMV+C 4. พจนานุกรมภาษาอังกฤษและภาษา CLMV+C 5. คำศัพท์เฉพาะทาง

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000011

ระบบพัฒนาทักษะเด็กก่อนวัยเรียน 0 ถึง 6 ปี คุณภาพไฟล์วีดิทัศน์มีความชัดระดับ HD • มีเนื้อหาประกอบบทเรียน แบบทดสอบ และเฉลยแบบทดสอบ • มีสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ เช่น การ์ตูน เกมการศึกษา ชุดค่านิยมชุดส่งเสริมด้านภาษา มัลติมีเดีย วีดิทัศน์ สารนิทัศน์ สารานุกรม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ • ตัวอย่างรายการสื่อเนื้อหา 1. การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก 2. เกมการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 3. ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาสำหรับเด็กเล็กชุด ก้าวแรกเริ่มเรียนรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) 4. นิทานชนะการประกวดจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

฿ 0 ฿ 0

SE00000706180000012

ระบบพัฒนาวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและ วิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000013

เนื้อหาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและวิชาภาษาต่างประเทศ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นสื่อที่มีการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน และประกอบด้วยหลักไวยากรณ์ วัฒนธรรมชาวอังกฤษ พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ มีเนื้อหาประกอบบทเรียน ใบงาน/แบบทดสอบ และเกม/กิจกรรม

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000014

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000015

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ ถูกออกแบบมาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระวิชาสะเต็ม ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) มีคู่มือครู เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และใบงาน แบบทดสอบ มัลติมีเดียประเภทอนิเมชั่น ภาพนิ่ง แบบจำลอง สถานการณ์จำลอง (Simulation) ข้อความ และเสียงบรรยาย

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000017

ระบบทดสอบและซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาด้วยดูการวีดิทัศน์ติวข้อสอบพร้อมเฉลย ครบ 8 กลุ่มสาระ 11 รายวิชา 6 ระดับชั้น มีข้อสอบมากถึง 5,250 ข้อ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เหมือนมีครูอธิบายข้อสอบ สามารถกลับมาดูข้อสอบในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้อย่างไม่จำกัด

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000018

มีเนื้อหาภายในระบบและสื่อที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนและโลก มีพจนานุกรมอาเซียนช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาหลักต่างๆ ที่ใช้ในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ พจนานุกรมอาเซียน มีจำนวนคำศัพท์ 6,000 คำ ระบบสามารถแสดงผลการสืบค้นได้ทั้ง คำศัพท์ ประเภทของคำ คำอ่าน และคำแปล สามารถฟังเสียงคำศัพท์หรือสำเนียงการอ่านออกเสียงคำศัพท์นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000016

ระบบทดสอบและซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถทบทวนความเข้าใจในเนื้อหาด้วยดูการวีดิทัศน์ติวข้อสอบพร้อมเฉลย ครบ 8 กลุ่มสาระ 11 รายวิชา 6 ระดับชั้น มีข้อสอบมากถึง 5,250 ข้อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เหมือนมีครูอธิบายข้อสอบ สามารถกลับมาดูข้อสอบในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้อย่างไม่จำกัด

฿ 0 ฿ 0
New

SE00000806180000019

แปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้ โดยการพิมพ์หรือพูดคำศัพท์นั้นๆค้นหาเนื้อหาตามหมวดความรู้ทั่วไป หรือตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ประกอบด้วยบทเรียน แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ในรูปแบบ วิดีทัศน์ อีบุ๊ค สื่อเสียง มัลติมีเดีย และเอกสาร เชื่อมต่อไปยังสื่อวิดิทัศน์ สื่อเสียง หรือเนื้อหาภายนอกได้มีเกมและกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและผู้ใช้งานทั่วไป

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000021

ระบบบริหารจัดการคลังสื่อดิจิตอล ใช้ในการเก็บสื่อมัลติมีเดียของผู้สอน รองรับข้อมูลและการแสดงผลได้หลายรูปแบบ ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร รูปภาพ เสียง และวิดีโอ มีการจัดแยกสื่อตามหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการ สามารถอัพโหลดสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติมในระบบได้

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000023

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในการศึกษา ระดับโรงเรียน สนับสนุนและให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางสังคม และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท ช่วยรวบรวมทรัพยากรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียวกัน พร้อมด้วยคุณสมบัติของระบบในการวิเคราะห์และประเมินผลแบบบูรณาการเน้นที่การใช้งานและการเข้าถึงได้ง่าย

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000024

เป็นแพลตฟอร์มกวดวิชา โดยได้นำเอาจุดเด่นของการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม มาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนเสมือนห้องเรียนจริงที่ดีที่สุด โดยผ่าน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เว็บเบราเซอร์ ไมโครโฟน และกล้องวีดีโอที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อผู้เรียนเข้าสู่ส่วนการสอนสดผ่านห้องเรียนเสมือนจริง ใช้ได้กับทุกวิชา ทุกเนื้อหา ตามที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะผู้เรียน

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000026

เขียนประวัติส่วนตัวของผู้ใช้งาน หรือเรซูเม่ มีการบันทึกผลงาน รางวัล การเข้าร่วมกิจกรรม มีไดอารี่ออนไลน์ บันทึกส่วนตัว มีฟอร์มแบบสำเร็จรูป หลายแบบให้เลือกที่ออกมาอย่างมืออาชีพ

฿ 0 ฿ 0

SE00000806180000027

ระบบจัดการคัดกรองการเข้าถึงเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย มีการตรวจสอบและคัดกรองเนื้อหาที่ทันสมัยผ่านเครื่องแม่ข่าย (server) และยังสามารถเสริมประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้ซิมการ์ดอัจฉริยะ (Smart SIM Card) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว มีการใช้งานในการป้องกันในหลายประเทศทั่วโลก อาทิ แคนาดา สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐปานามา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และออสเตรเลีย

฿ 0 ฿ 0