SOFTWARE

EM702

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตร วิชาคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6 ประกอบด้วย • แผนการจัดกิจกรรมประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ • จุดประสงค์การเรียนรู้ • เนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ • ใบความรู้ • วิดีโอเนื้อหาสาระการเรียนรู้ • ใบกิจกรรม • ข้อสอบย่อย • ข้อสอบวัดผล • แบบทดสอบหลังเรียน ในรูปแบบ Interactive

฿ 60,000 ฿ 60,000

EM206

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ม.1 – ม.3 คุณลักษณะ • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ • มีแบบทดสอบ

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM77

อีบุ๊ค ชุด ครอบครัวอบอุ่นสร้างสุขในบ้าน ประกอบด้วย - ครอบครัวอบอุ่นสร้างสุขในบ้าน ชุดที่ 1 - ครอบครัวอบอุ่นสร้างสุขในบ้าน ชุดที่ 2 - ครอบครัวอบอุ่นสร้างสุขในบ้าน ชุดที่ 3 - ครอบครัวอบอุ่นสร้างสุขในบ้าน ชุดที่ 4

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM66

อีบุ๊ค ชุด นิทานเด็กดี นิทานชาดก นิทานอีสป ประกอบด้วย - สีสวาดหาบ้าน - ทองแดงกับสีนิล - นกขุนทองสมองใส - บึงกระเรียนกับทุ่งสมัน - รังในป่ากับบ้านในเมือง - ลิงเจ้าปัญญา - สัตว์แปลก - ชุมนุมนิทานต่างประเทศ - นิทานเสริมทักษะ 1 ชุดมี 4 เรื่อง - นิทานชาดกแฝงคติสอนใจ 1 ชุดมี 4 เรื่อง - นิทานอีสป 1 ชุดมี 4 เรื่อง

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM55

ประกอบด้วย - ชุด ช้างงาทอง - ชุด หมีอ้วนมีน้อง - ชุด ดาวลูกไก่ - ชุด นกยูงป่า - ชุด สิงโตเจ้าปัญญา - ชุด เกาะลึกลับ - ชุด รวมนิทานรางวัลชนะเลิศ

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM09

หนังสือมัลติมีเดียฝึกทักษะเก่ง 2 ภาษา คุณลักษณะ • เรียนรู้คำศัพท์ผ่านภาพการณ์ตูนประกอบสีสันสดใส • ตัวการ์ตูนในภาพสามารถขยับไปมาได้ • มีเสียงประกอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

฿ 20,000 ฿ 20,000

EM07

สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ • นำเสนอให้รูปแบบวิดีโอ • เป็นวิดีโอการ์ตูนแอนิเมชัน สีสันสดใส • เลือกเปิดใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

฿ 8,000 ฿ 8,000

EM06

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สรุปเนื้อหาค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณลักษณะ • สื่อประกอบการเรียนการสอนสรุปเนื้อกาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยครูผู้สอน • นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ • คุณภาพไฟล์สื่อการสอนมีความคมชัดระดับ HD

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM08

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด นิทานพื้นบ้านอาเซียน (ASEAN Animation) คุณลักษณะ • เป็นนิทานมัลติมีเดียภาพเคลื่อนไหว สีสันสดใส • มี 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนประเทศนั้นๆ • มีตัวอักษรโรมันกำกับเสียงอ่านเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น • เสียงพากย์โดยเจ้าชองภาษา • สามารถกำหนดเสียงและซับไตเติ้ลให้แสดงผลสลับไขว้ภาษาและเสียงพากย์ตามความต้องการของผู้ใช้

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM006

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ติวเนื้อหาตามตัวชีวัด พร้อมเฉลย 8 กลุ่มสาระวิชา คุณลักษณะ • มีไฟล์วิดีทัศน์ติวเข้มข้อสอบพร้อมเฉลยแยกวิชา แยกระดับชั้น • ครอบคลุม 8 สาระวิชา • มีคู่มือการใช้งานพร้อมรายการสื่อสำหรับครุผู้สอน • มีคู่มือรวม8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้น

฿ 12,000 ฿ 12,000

EM05

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ติวเข้มท็อปเกรด ป.4 – ป.6 คุณลักษณะ • เนื้อหาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ • มีเนื้อหาสรุปบทเรียนในรูปแบบของวิดีโอ • มีแบบทดสอบ

฿ 50,000 ฿ 50,000

EM04

สื่ออิเล็กทรอนิกส์สารคดีเสริมความรู้สาระวิชาวิทยาศาสตร์ ชุด วารีชีวิต ประกอบด้วย • นำเสนอในรูปวิดีโอสารคดี • เลือกทำงานได้ 2 ภาษา

฿ 26,000 ฿ 26,000

EM04

สื่ออิเล็กทรอนิกส์การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด็ก คุณลักษณะ • เป็นวิดีทัศน์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน • มี 2 ภาษาให้เลือกชม คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ • พากย์ไทยมีคำบรรยายภาษาอังกฤษ • พากย์อังกฤษมีคำบรรยายภาษาไทย

฿ 10,000 ฿ 10,000

EM03

สื่อบทเรียนอิงตามหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา คุณลักษณะ • มีคู่มือครู – แผนการสอน • มีจุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน ตัวชี้วัด • มีสาระการเรียนรู้ประจำหน่วย • มีวิดีโอสรุปเนื้อหาบทเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ • มีใบงาน-ใบกิจกรรม-เฉลย • มีแบบทดสอบ-เฉลย

฿ 26,000 ฿ 26,000

EM02

สื่ออิเล็กทรอนิกส์พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก ชุด โลกวิทยาศาสตร์ คุณลักษณะ • นำเสนอในรูปแบบวิดีโอ ตัวการ์ตูนแอนิเมชันสวยงาม • ทำงาน 2 ภาษา

฿ 30,000 ฿ 30,000

EM01

สื่อ Interactive 3D STEM เพื่อประกอบการสอนและพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะ • เป็นแบบจำลอง 3 มิติ ระดับ World-Class สามารถขยายและหมุนได้ • Interactive ใช้งานสะดวกและง่าย • ภาพเคลื่อนไหว 3D สำรวจได้ทุกมุมมอง เพื่อช่วยให้การสอนเข้าใจง่าย ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจน • มีคำและข้อความอธิบายพร้อมภาพประกอบ • มีแบบทดสอบความเข้าใจในแต่ละเรื่อง

฿ 75,000 ฿ 75,000